دندان های عقل

دندان های عقل
‎دندان‌های عقل به دلیل موقعیت قرار گیریشان در دهان به سختی تمیز میشوند و در تعداد بسیار زیادی از افراد به همین دلیل به سادگی‌ مبتلا به پوسیدگی میشوند.

از آنجا که دندان عقل در اکثر ما نقش عمده‌ای را در جویدن ایفا نمیکند، وجود یا عدم وجود این دندان در دهان تغییری ایجاد نخواهد کرد. بنابراین خارج کردن یک دندان عقل پوسیده یک فقدان محسوب نمی‌شود. اما نکتهٔ بسیار قابل توجه این است که در بسیاری موارد این پوسیدگی به دندان جلویی هم دست اندازی می‌کند که دندان بسیار مهمی‌ست. به همین دلیل در برخی‌ از بیماران که وضعیت دندان عقل ریسک بیشتری در ایجاد پوسیدگی برای دندان جلویی ایجاد میکند به عنوان یک درمان پیشگیرانه دندان عقل خارج میشود.
  برای به اشتراک گذاشتن این مطلب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: