بازسازی یا پیوند استخوان

بازسازی یا پیوند استخوان
وجود دندانها در استخوان علاوه بر تمام وظایفی که برای دندانها میشناسیم،خاصیت مهم دیگری هم دارد و آن نگه داشتن استخوان است.

مادامی که دندانها در استخوان قرار گرفته اند ارتباط میان این دو، استخوان را در جایش نگه میدارد اما با از دست رفتن دندان استخوان نیز شروع به تحلیل رفتن میکند.
سرعت تحلیل اسخوان در افراد مختلف ، متفاوت است اما آنچه مهم است جایگزینی دندان از دست رفته ظرف مدت حداکثر شش ماه است.
گاهی تاخیر طولانی مدت در جایگزینی دندان باعث از دست دادن بخش قابل توجهی از استخوان میشود، به شکلی که استخوان باقی مانده از نظر پهنا یا ارتفاع یا هردو برای جایگذاری ایمپلنت کافی ومناسب نیست.
در چنین وضعیتی با توجه به شرایط از تکنیک های متفاوتی برای بازسازی استخوان از دست رفته استفاده میشود که بطور کلی آنها را با نام جراحی پیوند استخوان میشناسیم.
  برای به اشتراک گذاشتن این مطلب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: